Customer Service:
Mon - Fri: 8:30 am - 6 pm EST

 Most recent

SS-EN ISO 9001:2015

Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2015) (Swedish Standard)

Denna standard anger krav på kvalitetsledningssystem i de fall en organisation: a) behöver visa att den ständigt kan tillhandahålla produkter och tjänster som uppfyller kundkrav och till-lämpliga författningskrav, och b) avser att öka kundtillfredsställelsen genom att ledningssystemet tillämpas på ett verkningsfullt sätt. Detta innefattar att organisationen tillämpar processer för att förbättra ledningssystemet, och att den säkerstäl-ler att kundkrav och tillämpliga författningskrav uppfylls.Alla krav i denna standard är generella och avsedda att kunna tillämpas av varje organisation, oberoende av bransch, storlek och produkt eller tjänst som erbjuds. ANM. 1 I denna standard används termerna ”produkt” och ”tjänst” endast för produkter och tjänster avsedda för eller begärda av en kund.ANM. 2 ”Författningskrav” omfattar krav i lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter.


Content Provider
Swedish Standards Institute [sis]


Document History
We have no document history for this standard.
Included in Packages
This standard is not included in any packages.
Amendments & Corrections
We have no amendments or corrections for this standard.
ANSI Logo

As the voice of the U.S. standards and conformity assessment system, the American National Standards Institute (ANSI) empowers its members and constituents to strengthen the U.S. marketplace position in the global economy while helping to assure the safety and health of consumers and the protection of the environment.

CUSTOMER SERVICE
NEW YORK OFFICE
ANSI HEADQUARTERS